Home Кметства

Кметства

 

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ

Местонахождение: област Велико Търново, гр. Павликени

KМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
инж. Емануил Александров Манолов

ЗАМЕСТНИК КМЕТ
инж. Венцислав Стоянов Иванов
ЗАМЕСТНИК КМЕТ
инж. Анастасия Колева Вачева

площ: 623 кв. км.
население: 30,752 души
празник на общината: 29 юни

Местни данъци и такси

Телефони:

  • 0610 5 34 93 – Тодор Боев – Началник отдел „Бюджет и местни приходи”
  • 0610 5 20 82 – Тихомир Трифонов – Главен експерт „Приходи”
  • 0610 5 24 64 – каса за справки

адрес:

Община Павликени
бул. “Руски” №4
Павликени 5200

тел.:    0 800 80 404 (денонощно)
факс.:  0610 5 26 42

Email: obshtina@pavlikeni.bg
URL:     pavlikeni.bg

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА

с. Батак
Димитър Димитров
кмет
0882 624 053
0882 656 166
batak@pavlikeni.bg

с. Бутово
Станислав Теодосиев
кмет
0882 625 674
0882 624 876
butovo@pavlikeni.bg

гр. Бяла черква
Албена Тодорова
кмет
0882 653 865
0882 618 305
b_cherkva@pavlikeni.bg

с. Вишовград
Иван Маринов
кметски наместник
0882 633 635
vishovgrad@pavlikeni.bg

с. Върбовка
Антон Антонов
кмет
0882 645 866
0882 656 010
varbovka@pavlikeni.bg

с. Горна Липница
Юлко Палов
кмет
0882 619 363
0882 620 146
g_lipnitsa@pavlikeni.bg

с. Димча
Стефан Прокопиев
кмет
0882 617 586
0882 622 463
dimcha@pavlikeni.bg

с. Долна Липница
Емил Илиев
кмет
0882 621 596
0889 622 530
d_lipnitsa@pavlikeni.bg

с. Дъскот
Петър Руменов
кмет
0882 625 658
0882 618 246
daskot@pavlikeni.bg

с. Карайсен
Стефан Николов
кмет
0882 625 167
0882 625 639
karaisen@pavlikeni.bg

с. Лесичери
Димитър Митрев
кмет
0882 635 065
0882 618 635
lesicheri@pavlikeni.bg

с. Михалци
Петко Петков
кмет
0882 644 865
0882 623 263
mihaltsi@pavlikeni.bg

с. Мусина
Христо Минчев
кметски наместник
0882 645 965
0882 622 634
musina@pavlikeni.bg

с. Недан
Илко Костадинов
кмет
0882 663 465
0882 639 192
nedan@pavlikeni.bg

с. Паскалевец
Мирослав Димитров
кмет
0888 058 961
paskalevets@pavlikeni.bg

с. Патреш
Валентин Вълев
кмет
0882 635 165
0882 617 639
patresh@pavlikeni.bg

с. Росица
Айгюн Юмеров
кметски наместник
0882 632 491
rostisa@pavlikeni.bg

с. Сломер
Бонка Петрова
кмет
0882 659 165
0882 632 055
slomer@pavlikeni.bg

с. Стамболово
Петър Петров
кмет
0882 656 365
0882 621 632
stambolovo@pavlikeni.bg